Förstainstansrättens dom (andra avdelningen i utökad sammansättning) av den 15 december 1999. # Kesko Oy mot Europeiska kommissionen. # Kontroll av företagskoncentrationer - Talan om ogiltigförklaring - Upptagande till sakprövning - Föremålet för talan - Kommissionens behörighet enligt artikel 22.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 - Påverkan på handeln mellan medlemsstater - Skapandet av en dominerande ställning. # Mål T-22/97. Kesko mot kommissionen TITJUR