Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) tuomio 15 päivänä joulukuuta 1999. # Kesko Oy vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Yrityskeskittymien valvonta - Kumoamiskanne - Tutkittavaksi ottaminen - Oikeudenkäynnin kohde - Asetuksen N:o 4064/89 22 artiklan 3 kohdan mukainen komission toimivalta - Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan - Määräävän markkina-aseman luominen. # Asia T-22/97. TITJUR Kesko v. komissio