Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 72/05