Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3 2020/C 407/20