Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3 2020/C 407/20