Mål T-912/16: Tribunalens dom av den 14 december 2017 – RRTec mot EUIPO – Mobotec (RROFA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket RROFA — Det äldre EU-ordmärket ROFA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))