2018 Letno poročilo - O izvajanju instrumentov Evropske unije za financiranje zunanjih dejavnosti v letu 2017