Budoucí Protokol o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2011 o budoucím Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (2011/2949(RSP))