Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7796 – Linamar/Montupet) (Tekst mający znaczenie dla EOG)