Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7796 — Linamar/Montupet) (EØS-relevant tekst)