Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7796 – Linamar/Montupet) (Text s významem pro EHP)