Tarybos Direktyva 1977 m. birželio 27 d. dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių bendrosios praktikos slaugytojų veiklą, derinimo (77/453/EEB)