Nõukogu direktiiv , 27. juuni 1977 , üldõdede tegevust käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (77/453/EMÜ)