Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Práva a hodnoty