Avizul Comitetului European al Regiunilor – Drepturi și valori