Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9091 – SNAM/SGI/Sardinia Newco) (Text av betydelse för EES.)