Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9091 — SNAM/SGI/Sardinia Newco) (Текст от значение за ЕИП.)