Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/596 av den 30 april 2020 om beviljande av stöd för privat lagring av färskt och kylt kött av nötkreatur som är åtta månader eller äldre och om förutfastställelse av stödbeloppet