RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Calitatea benzinei și a motorinei folosite pentru transportul rutier în Uniunea Europeană: Cel de-al șaselea raport anual (an de raportare 2007)