KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Eiropas Savienībā autotransportam izmantotā benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāte. Sestais gada pārskats (Pārskata gads – 2007.)