KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Europos Sąjungos kelių transporto priemonių benzino ir dyzelino kokybė Šeštoji metinė ataskaita (2007 ataskaitiniai metai)