Verordening (EU) 2020/1522 van de Commissie van 15 oktober 2020 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op heek in de gebieden 8a, 8b, 8d en 8e voor vaartuigen die de vlag van België voeren