Written question E-4225/08 by Stavros Lambrinidis (PSE), Stavros Arnaoutakis (PSE), Maria Eleni Koppa (PSE), Maria Matsouka (PSE), Katerina Batzeli (PSE), Costas Botopoulos (PSE), Anni Podimata (PSE) and Evangelia Tzampazi (PSE) to the Commission. Contract between Siemens and Koinonia tis Pliroforias (Information Society) Ltd in Greece