Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1210, annettu 30 päivänä elokuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessäkolmannessa osatarjouskilpailussa