Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9999 — Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 354/05