Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2008 av den 30 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker