Komisijas Regula (EK) Nr. 1066/2008 ( 2008. gada 30. oktobris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai