2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1066/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti