Komission asetus (EY) N:o 1066/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi