Id-Direttiva tal-Kunsill ta' l-24 ta' Lulju 1990 li temenda d-Direttiva 84/647/EEC dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq