Γραπτή ερώτηση E-004617/11 Graham Watson (ALDE) προς την Επιτροπή. Αναταραχές σε χωριό στη Δυτική Όχθη