Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 111/2000 van 22 december 2000 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst