Popravek pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature Evropskih skupnosti ( UL C 50, 28.2.2006 )