Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7745 – Fortum / Lietuvos energija / JV) (Text s významem pro EHP)