Kommissionens förordning (EG) nr 1350/2005 av den 16 augusti 2005 om förbud mot fiske efter makrill i ICES-områdena II a (gemenskapens vatten), III a, III b, c, d (gemenskapens vatten), IV med fartyg som seglar under fransk flagg