Bendrijos Augalų Veislių Tarnybos Administracinės Tarybos Sprendimas 2020 m. balandžio 1 d. dėl vidaus taisyklių dėl tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrijos augalų veislių tarnybai vykdant savo funkcijas