Každoroční aktualizace koeficientů použitelných na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemíchZpráva Eurostatu ze dne 31. října 2019 o každoroční aktualizaci odměn a důchodů úředníků EU za rok 2019 podle článků 64 a 65 a přílohy XI služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, kterou se s účinností od 1. července 2019 upravují odměny zaměstnanců v aktivní službě a důchody zaměstnanců v důchodu a kterou se s účinností od 1. července 2019 aktualizují koeficienty použitelné na odměny zaměstnanců v aktivní službě vykonávajících služební povinnosti v rámci EU i mimo ni, na důchody zaměstnanců v důchodu podle země bydliště a na převody důchodů.Další informace o metodice jsou k dispozici na webových stránkách Eurostatu (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07