Kommissionens förordning (EG) nr 2778/2000 av den 18 december 2000 om ytterligare undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Tyskland