Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 1974 r. zmieniająca decyzję z dnia 13 stycznia 1971 r. w odniesieniu do miejsca pracy Dyrektora Generalnego Wspólnego Ośrodka Badań Jądrowych (JRC) i jego wydziałów