Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7649 – Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) (Text av betydelse för EES)