Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) (EØS-relevant tekst)