Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7649 – Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) (Text s významem pro EHP)