EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 80/2011 ( 2011. gada 1. jūlijs ), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)