2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 6/2019, kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2020/925]