Written question P‑8023/10 Kyriakos Mavronikolas (S&D) lill‑Kummissjoni. Restituzzjoni tal‑belt ta’ Famagusta u l‑kummerċ dirett