Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8879 – JERA Trading/LNG Optimisation) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)