Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8879 – JERA Trading/LNG Optimisation) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)