Decizia (UE) 2020/2025 a Consiliului din 4 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE (Text cu relevanță pentru SEE)