Padomes Lēmums (ES) 2020/2025 (2020. gada 4. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma IV pielikumā (Enerģētika) (Dokuments attiecas uz EEZ)