Tarybos sprendimas (ES) 2020/2025 2020 m. gruodžio 4 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IV priedo (Energija) dalinio pakeitimo (Tekstas svarbus EEE)